Strona WWW

GRANICE AKTYWNOŚCI LUDZI TAM TAM WYZNACZANE SĄ KAŻDORAZOWO PRZEZ STAWIANE PRZED NIMI CELE. DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE PODEJMOWANE NA RZECZ ICH REALIZACJI MAJĄ BYĆ EFEKTYWNE – TO NACZELNA ZASADA DETERMINUJĄCA WYBÓR ŚRODKÓW. ZAMIŁOWANIE DO ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI SPRAWIA, ŻE WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI DOMINUJE HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ICH STOSOWANIA. KOMPLEKSOWE UJĘCIE MA SPRZYJAĆ TWÓRCZEJ EKSPRESJI , A ZA TYM – GWARANTOWAĆ SUKCES.

TO CO SAMI NAZWALI JEDNY SŁOWEM, A DLA WZMOCNIENIA EFEKTU, WYPOWIEDZIELI JE PO RAZ DRUGI „…TAM…TAM!” – LUDZIE NOWEGO ŚWIATA UBRALI W DZIESIĄTKI TRUDNYCH POJĘĆ, DLA KTÓRYCH STWORZYLI SETKI DEFNINCJI, KTÓRYM Z KOLEI WYJAŚNIENIU POŚWIĘCILI TYSIĄCE PUBLIKACJI. DO NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI NALEŻĄ:

  • PR KORPORACYJNY, M.IN.: STRATEGIA KOMUNIKACJI, INTERNAL PR, EXTERNAL PR, CORPORATE IDENTITY, PR KRYZYSOWY, CSR
  • PR MARKI / PR PRODUKTU, M.IN.: STRATEGIA KOMUNIKACJI, WPROWADZANIE NA RYNEK, BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI/PRODUKTU
  • MEDIA RELATIONS, M.IN.: PRZYGOTOWANIE I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW, KONTAKTY Z MEDIAMI, BIURO PRASOWE, MONITORING MEDIÓW
  • INTERNET PR, M.IN.: KOMUNIKACJA ONLINE, BLOGI KORPORACYJNE, FOR A DYSKUSYJNE, SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE, ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WWW
  • CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, M.IN.: STRATEGIA CSR, MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE, KAMPANIE I AKCJE SPOŁECZNE,
  • EVENTY, M.IN.: WYDARZENIA SPECJALNE, IMPREZY FIRMOWE, ROAD SHOW, KONFRERNCJE I SEMINARIA, WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
  • CUSTOM PUBLISHING, M.IN.: WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE KORPORACYJNE, MAGAZYNY KONSUMENCKIE, B2B, E - PUBLISHING
  • SPONSORING, M.IN.: STRATEGIE SPONSORINGOWE, DOBÓR, SELEKCJA I REKOMENDACJA WYDARZEŃ, NADZÓR NAD PROJEKTAMI
  • KAMPANIE MEDIOWE , M.IN.: PLANOWANIE I ZAKUP MEDIÓW - PRASA, INTERNET, OUTDOOR, RADIO, AMBIENT MEDIA