Strona WWW

SPOŁECZNOŚĆ TAM TAM TWORZĄ POKOJOWE – SPRZYMIERZONE WSPÓLNYM CELEM – PLEMIONA. ICH PASJĄ JEST KOMUNIKACJA. WYKORZYSTUJĄC ZASTANE TRADYCYJNE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ DOSKONALILI JE, STALE ADAPTUJĄC DO NOWYCH WARUNKÓW I POTRZEB TYCH – KTÓRYM NATENCZAS MIAŁY SŁUŻYĆ.

DOŚWIADCZENIA TE ZAOWOCOWAŁY, UŻYTECZNĄ DZIŚ, UMIEJĘTNOŚCIĄ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH METOD I NARZĘDZI WYKORZYSTYWANYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z OTOCZENIEM. SIEGANIA PO UNIKALNE ICH KOMPOZYCJE, TAK BY JAK NAJEFEKTYWNIEJ SŁUŻYŁY REALIZACJI STAWIANYCH PRZED NIMI CELÓW.

BIEGŁOŚĆ W TEJ SZTUCE, JAKĄ OSIĄGNELI CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI, ZAWDZIĘCZAJĄ NIE TYLKO – JAK SAMI TWIERDZĄ – WŁAŚCIWIE KOMUNIKOWANEJ TREŚCI. ŻYWIĄ BOWIEM PRZEKONANIE, ŻE FORMA W JAKIEJ TO CZYNIĄ MA NIE MNIEJSZE ZNACZENIE. TYM TEŻ TRZEBA TŁUMACZYĆ NICZYM NIEZASPOKOJONY GŁÓD POSZUKIWANIA TWÓRCZYCH ROZWIĄZAŃ, JAKI TOWARZYSZY ICH WYSIŁKOM, A PRZY TYM WYRAŻA MISJĘ ICH AKTYWNOŚCI.